Giá bán lẻ: 9.200.000 VNĐ

Giá bán lẻ: 6.100.000 VNĐ