Giá bán lẻ: 30.500.000 VNĐ

Giá bán lẻ: 15.800.000 VNĐ