Giá bán lẻ: 11.700.000 VNĐ

Giá bán lẻ: 4.900.000 VNĐ