Giá bán lẻ: 34.500.000 VNĐ

Giá bán lẻ: 68.500.000 VNĐ