Giá bán lẻ: 4.700.000 VNĐ

Giá bán lẻ:  1.850.000 VNĐ