Giá bán lẻ: 4.000.000 VNĐ

 

 

Giá bán lẻ: 6.800.000 VNĐ