Giá bán lẻ: 10.800.000 VNĐ

Giá bán lẻ: 7.900.000 VNĐ