Giá bán lẻ: 10.100.000 VNĐ

Giá bán lẻ: 7.960.000 VNĐ